Project R-10993

Titel

Innovatief onderwijsproject faculteiten ARK en BEW "ACTi" (Onderwijs)

Abstract

De Faculteiten BEW en ARK zetten al langer in op het CIVIC verhaal. Met dit IOP willen we, naast dit CIVIC verhaal verder uit te bouwen, inzetten op een structurele samenwerking tussen beide faculteiten op vlak van onderwijs door een OPO op te zetten waarbij net door die samenwerking studenten breder inzetbaar zullen zijn in de markt. Daarom willen we studenten leren hun kennis op een andere manier in te zetten: als consultant enerzijds en als multidisciplinaire "bruggenbouwer" anderzijds. Hiervoor hebben ze een zeer specifieke set van competenties nodig die we via het OPO Academic Consultancy Training in een Interdisciplinaire Context willen aanleren.

Periode

01 september 2020 - 31 augustus 2022