Project R-11975

Titel

Europese overheidsopdracht DG MOVE/2020/OP/0010: Studie naar gemeenschappelijke specificaties voor wegmarkering en signalisatie (Onderzoek)

Abstract

Het bestuderen en beoordelen van de haalbaarheid van het vaststellen van gemeenschappelijke specificaties om het operationele gebruik van wegmarkeringen en verkeersborden te waarborgen, met het oog op het bevorderen van de effectieve leesbaarheid en detecteerbaarheid van wegmarkeringen en verkeersborden voor menselijke bestuurders en geautomatiseerde rijhulpsystemen. Op basis van de bevindingen wordt bijstand verleend bij de voorbereiding van een uitvoeringshandeling waarin gemeenschappelijke specificaties worden vastgesteld waaraan de lidstaten in hun bestaande en toekomstige procedures voor wegmarkeringen en verkeersborden bijzondere aandacht zullen besteden.

Periode

10 december 2020 - 09 februari 2023