Project R-11011

Titel

COVID-19: Organisatie zomerscholen

Abstract

De oproep betreft de organisatie van een gevarieerd aanbod aan zomerscholen dat stevig gekoppeld is aan de onderwijsdoelen en het individueel onderwijstraject van leerlingen uit het secundair onderwijs. Het doel van de zomerscholen is om maatwerk op individueel niveau aan te bieden aan kleine groepen jongeren zodat zij (en hun leerkrachten en ouders) zich bij de aanvang van het schooljaar 2020-2021 gesterkt weten. Sommige leerlingen hebben door het opschorten van de lessen op school omwille van de COVID-19 pandemie immers een leerachterstand opgelopen, bij anderen is de bestaande kloof vergroot en nog andere leerlingen zijn onvoldoende bereikt.

Periode

17 augustus 2020 - 28 augustus 2020