Project R-10991

Titel

Symposium Bouwen voorbij Grenzen - Reflecties over de dynamieken van interculturele samenwerking in bouwprojecten (Onderzoek)

Abstract

Verschillende universiteiten hebben onderwijsprogramma's ontwikkeld waarin studenten leren om te ontwerpen voor en zelfs te bouwen in een context die ver buiten hun eigen culturele en sociale context ligt. Ook meer en meer architectenbureau's ontwerpen voor en bouwen in contexten die de socio-culturele achtergrond van haar ontwerpers overschrijdt. Toch blijft het vaak impliciet wat bouwen voorbij grenzen betekent voor degenen aan de andere kant van de grens. Hoe ervaren zij een project in hun gemeenschap waarop studenten of architecten vanuit een andere achtergrond werken? Wat is de sleutel om de evenwaardigheid in de samenwerking in dergelijke interculturele bouwprojecten te garanderen? Met dit eerste Fall Symposium Building Beyond Borders willen we een brede discussie opzetten hierover, door te reflecteren over de dynamieken van samenwerking in bouwprojecten over de grenzen, specifiek in contexten waar er een risico is voor een onevenwicht tussen de verschillende betrokkenen. We nodigen hiervoor niet alleen academici, maar ook mensen uit de bouwpraktijk, studenten, NGO's, mensen uit deze gemeenschappen,... uit om bij te dragen aan deze discussie.

Periode

09 november 2020 - 10 november 2020