Project R-109

Titel

Karakterisering van functionele zwavelgroepen in vaste stoffen met een temperatuur geprogrammeerde reduktie (TPR).

Abstract

Karakterisering van S-groepen in vaste stoffen (steenkool, rubber, ...) gebeurt door reductie met H2, waarbij voor elke S-groep bij een bepaalde temperatuur H2S wordt gevormd. Interpretatie van deze kinetogrammen gebeurt door middel van silica-geòmmobiliseerde modelcomponenten. De distributie van de diverse S-groepen wordt bepaald voor en na toepassing van verschillende ontzwavelingsmethoden zoals oxidatie.

Periode

01 oktober 1995 - 30 september 1999