Project R-12710

Titel

Vereenvoudiging van de verzelfstandigings-en samenwerkingsvormen voor lokale besturen (Onderzoek)

Abstract

Het voorwerp van de opdracht betreft een juridisch en bestuurskundig onderzoek houdende de evaluatie van het organiek kader voor verzelfstandiging en samenwerking in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna: DLB), met het oog op beleidsaanbevelingen ter vereenvoudiging van de diverse samenwerkingsvormen en afstemming op de behoeften van de lokale besturen.

Periode

15 september 2020 - 14 september 2021