Project R-12710

Titel

Vereenvoudiging van de verzelfstandigings-en samenwerkingsvormen voor lokale besturen

Abstract

Juridisch en bestuurkundig onderzoek houdende de evaluatie van het organiek kader voor verzelfstandiging en samenwerking in het decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur. Onderzoek met het oog op beleidsaanbevelingen ter vereenvoudiging van de diverse samenwerkingsvormen en afstemming op de behoeften van de lokale besturen.

Periode

15 september 2020 - 14 september 2021