Project R-11642

Titel

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 2021-2025 (Onderzoek)

Abstract

SBV is een consortium van onderzoekers bij Vlaamse academische instellingen. Het steunpunt heeft als missie om op een flexibele en interactieve manier wetenschappelijk onderzoek te voeren ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie, conform de verwachtingen van de opdrachtgever en de jaarlijkse beleidsprioriteiten, binnen het kader van het voorgestelde meerjarenplan. Het steunpunt stelt zich als doel om, vanuit de structurele financiering, systematisch de beleids- en beheerscyclus wetenschappelijk te onderbouwen. De hoofdopdracht is het uitvoeren van onderzoeksopdrachten die gericht zijn op voor het beleid relevante problemen. Het steunpunt verricht onderzoek naar een goed onderbouwd HR beleid en naar lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid. Om deze opdracht uit te voeren brengt het steunpunt een kritische massa van multidisciplinaire expertise samen op het vlak van de bestuurskunde, alsook op het vlak van verwante disciplines en onderzoeksvelden zoals politieke wetenschappen, financiën, regelgeving, gedragswetenschappen, en personeelsbeleid.

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2025