Project R-11473

Titel

CircuWallPanels (Onderzoek)

Abstract

Dit project beoogt de ontwikkeling van het concept van de CircuWallPanels tot een proof of concept, en dat binnen een circulair en ecologisch gedachtegoed voor een breed gebruik in nieuwbouw- en renovatieprojecten, en dienstig voor verschillende draagstructuren. Deze cassettes moet voldoen aan alle structurele en bouwfysische eisen van de bouwschil waarbij modulariteit, een brede inzetbaarheid, en een eenvoudige toepassing (door bouwprofessionelen én zelfbouwers) een belangrijke focus is.

Periode

01 augustus 2020 - 31 januari 2022