Project R-2399

Titel

Evaluatie van de ingrepen in het zomerbed van de Gemeenschappelijke Maas / Grensmaas voor de visgemeenschap. (Onderzoek)

Abstract

Het onderzoek heeft tot doel om de effecten van de aangelegde grinddrempels, de grindrug en enkele aanpassingen aan de bedding (zomeroever te Hochter Bampt, Herbricht en Meeswijk) te evalueren naar de lokale visgemeenschap toe. Door het versterken en verhogen van het aantal drempels, vooral in het bovenstroomse deel van de Grensmaas, wordt het aanbod aan ondiepe stroomversnellingen verhoogd, wordt het stroomkuilenpatroon versterkt en het aandeel aan ondiepe grindbanken bij lage zomerafvoer neemt toe tengevolge de ingrepen. Deze structuren zijn van zeer groot belang voor de overleving van de juveniele (0+-jaarklasse) riviervissen (De Vocht et al. 2003). De hypothese is dat deze toename in structuurrijkheid zal resulteren in hogere densiteiten aan juveniele vissen en meer specifiek juvenielen van stroomminnnende soorten in deze structuren.

Periode

01 januari 2010 - 29 februari 2012