Project R-11315

Titel

Graph-database oplossingen voor het beheren en analyseren van spatio-temporele data in transportnetwerken.

Abstract

Grafen kunnen vaak gebruikt worden in verschillende toepassing en modelleringen. Binnen de groep van NoSQL databanken vormen de graaf databases een belangrijk onderdeel. In tegenstelling tot de meeste NoSQL databanken, waar de relaties tussen objecten minder belangrijk worden, zijn de relaties in een graaf databank de essentie van het model. Deze databanken worden dan ook vaak gebruikt in de analyse van sociale netwerken, suggestiesystemen, fraudedetectie onderzoek, en zo voort. De graaf databanken kunnen ook belangrijke rol spelen in de Internet of Things (IoT). Maar op daar van pas te komen zijn de ondersteuningen van spatiale en temporele data nog vaak te beperkt. De focus van dit onderzoek is dan ook om een systeem te creëren dat het gemakkelijk maakt om spatiale temporele data op te slaan en te analyseren. Meer bepaald gaat er gekeken worden hoe men spatiale en temporele dimensies aan graaf modellen kan toevoegen. Bovendien zal er gekeken worden of combinaties van relationele en graaf databanken mogelijk zijn om zo een generic Databank Beheer Systeem te krijgen. Uiteindelijk is het ook de bedoeling om dit systeem uit te breiden met analytische tools zoals OLAP of data-mining algoritmes.

Periode

01 oktober 2020 - 30 september 2024