Project R-12078

Titel

LASTTS - Lasersnijtechnologie voor structuren gemaakt uit buisvormige stalen profielen (Onderzoek)

Abstract

Een eerder EU-RFCS-project (LASTEICON) toonde aan dat verbindingsconfiguraties vervaardigd met behulp van lasersnijtechnologie (LCT) beter waren in termen van weerstand en stijfheid dan de buisvormige verbindingsopties verkregen door conventionele fabricagetechnieken (direct gelast, door diafragma's, extern diafragma en open sectie). Deze betere prestatie resulteerde ook in een groot potentieel voor het verlagen van de fabricagekosten en de milieu-impact in zowel lage als hoge seismische regio's. In de conclusie van het vorige LASTEICON-project werd vermeld dat, om een hogere mate van marktpenetratie te bereiken, verder onderzoek nodig is voor sommige onderwerpen, zoals experimentele karakterisering van de verbindingen in verband met de lage cyclus vermoeing, brandprestaties, meer uitdagende architecturale geometrieën, rechthoekige buisprofielen, verticale splitsing van kolommen, drukcapaciteit, frame hoekknooppunten, lokaal gedrag rond de lasverbindingen, verdere automatisering en robotisering evenals minimalisering van het lassen in de verbindingen. In het LASTTS-project zullen buisvormige constructies worden ontworpen met behulp van LCT-verbindingen met verschillende configuraties, hun belangrijkste componenten zullen worden getest en parametrische analyses zullen worden uitgevoerd op lokaal en globaal niveau. op basis van deze grote databank, ontwerprichtlijnen en uitgewerkte voorbeelden zullen worden geproduceerd en verspreid voor een grote marktpenetratie van innovatieve stalen buistoepassingen in de EU-bouwsector. Het uiteindelijke effect zal zijn om ingenieurs en architecten de uitstekende structurele en architecturale eigenschappen van stalen buisprofielen te laten benutten in toekomstige bouwprojecten.

Periode

01 augustus 2021 - 31 januari 2025