Project R-12040

Titel

HOUSE. Innovatie in wonen van ouderen en subjectief welbevinden (Onderzoek)

Abstract

De vergrijzing van de bevolking is een van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw (Verenigde Naties, 2019). Ook in België groeit het aantal ouderen: in 2019 waren er 25,3% 60-plussers. Tegen 2050 loopt dit op naar 32,9%. In 2019 waren er ook 5,7% 80-plussers; in 2050 zal dit 10,5% zijn. Deze sterke stijgingen zullen onze woningsector, die momenteel niet aangepast is aan deze heterogene groep, sterk beïnvloeden, en het huidige en toekomstige woonbeleid op de proef stellen. De context waarin mensen wonen zal altijd aan objectieve architecturale parameters moeten beantwoorden, maar er is een groeiende vraag om ook rekening te houden met zaken m.b.t. het subjectief welbevinden van mensen (SWB). Het SBO-project HOUSE vertrekt van de vaststelling dat er vandaag een gebrek aan kennis is over de invloed van woningontwerpkenmerken op het SWB van huidige en toekomstige generaties ouderen. Er worden vier onderzoeksdoelen voorgesteld: (i) Identificeren van heterogeniteit onder ouderen (ii) Begrijpen van hoe innovatieve woonconcepten en -kenmerken zouden kunnen bijdragen aan het SWB van ouderen (iii) Testen en valideren v.h. evaluatie-instrument "wonen voor SWB van ouderen" (iv) Ontwikkelen en evalueren van ruimtelijke scenario's m.b.t. innovatief wonen voor het SWB van ouderen. De expertise die door het onderzoek wordt opgedaan, zal 2 utilizatie sleutelproducten genereren: 'Assessment Pakketten' (diagnostische instrumenten die actoren in staat stellen om een assessment uit te voeren over hun (ontwerp van een) woning m.b.t. de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen inzake het SWB-potentieel) en een "ontwerp-beslissingsondersteunende tool" (dat een beter geïnformeerde besluitvorming mogelijk maakt voor actoren, betrokken bij SWB woningrenovatie of ontwikkeling). Betreffende de disseminatie, zullen demonstratieprojecten, opleidingspakketten en diverse publicaties, conferenties en een website het mogelijk maken om inzichten te delen over wonen van ouderen en SWB.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2025