Project R-11488

Titel

Subsidieproject "Veilige schoolroutes met Route2School Educatie" (Onderzoek)

Abstract

Het algemeen doel van dit project is tweeledig: Enerzijds willen we R2S uitbreiden voor een 2e en 3e graad secundair onderwijs, en anderzijds willen we R2S Educatie rechtstreeks aanbieden aan (basis-en secundaire) scholen. Op deze manier bereiken we zoveel mogelijk leerlingen binnen een gemeente, waardoor de impact van het project vergroot wordt en er bijgedragen kan worden aan de Vision Zero doelstelling, nl 0 verkeersdoden tegen 2050.

Periode

01 februari 2021 - 31 maart 2023