Project R-11143

Titel

Economische waardering van klimaatveranderingseffecten op ecosysteemdiensten opgeleverd door droge heide (Onderzoek)

Abstract

Droge heide is een ecosysteem dat economische waarde heeft omdat het ecosysteemdiensten aan de maatschappij levert, zoals klimaatregulering, behoud van biodiversiteit en recreatie. De levering van deze ecosysteemdiensten staat onder druk omdat wordt verwacht dat grassen onder invloed van toenemende droogte in oppervlakte zullen toenemen ten koste van de heidevegetatie. Dit kan de klimaatregulerende functie van het ecosysteem beïnvloeden, aangezien een andere vegetatie zal zorgen voor een verandering van de koolstofvastlegging in de bodem en een aangepaste weerkaatsing van zonne-energie. Daarnaast kan het de recreatieve waarde van heidegebieden beïnvloeden. Echter, de mate en de snelheid waarmee deze verandering plaats vindt is onbekend. In dit onderzoek worden de mate en snelheid van de transitie van heide naar gras onder invloed van droogte onderzocht. Dit wordt gedaan door een gradiënt van klimaatcondities toe te passen op heide in de Ecotron (Maasmechelen) en de veranderingen te meten. Vervolgens worden de invloed hiervan op klimaatregulering economisch gewaardeerd door middel van een Integrated Assessment Model. Verder wordt onderzocht hoe de recreatieve waarde van heide in het Nationaal Park Hoge Kempen veranderd onder verschillende klimaatscenario's.

Periode

01 oktober 2020 - 30 september 2022