Project R-11858

Titel

Ovam Vlaanderen Circulair: CircuLab Limburg (Onderzoek)

Abstract

Circulaire Campus (CirCa) Limburg is een nieuwe, multidisciplinaire samenwerking op het wetenschapspark in Diepenbeek die tot doel heeft om vanuit verschillende expertises en een breed perspectief circulaire bouw te promoten. Dit multidisciplinair onderzoeks- en valorisatiecentrum willen we centraliseren in een circulair gebouw, CircuLab, op campus Diepenbeek. Met ondersteuning van Vlaanderen Circulair zullen we een bijkomend leer- en onderzoekstraject koppelen aan het ontwerp- en bouwproces, met als doel om het aanbestedingslandschap voor circulaire bouw grondig te veranderen. Verschillende plaatsingsprocedures voor aanbesteding worden hierbij verkend en geëvalueerd, zodat finaal een cookbook ontstaat dat het voor opdrachtgevers eenvoudiger maakt om circulair te bouwen. Ter ondersteuning van de geoptimaliseerde aanbestedingsprocedure wordt het gebouw doorgedreven circulair ontworpen en wordt de business case van het gebouw bestudeerd, waarbij telkens bestaande tools worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Alle relevante bouwpartners (aannemers, architecten, …) worden betrokken om tot een optimaal samenwerkingsmodel te komen dat conflict vermijdt.

Periode

01 december 2020 - 01 oktober 2022