Project R-12581

Titel

De gids voor een circulaire scholenbouw; van ambitie tot implementatie en maatschappelijke integratie (Onderzoek)

Abstract

Circulariteit wordt vaak geassocieerd met slechts enkele deelcomponenten van wat het precies inhoudt; het onderwerp is niet altijd even makkelijk uit te leggen aan opdrachtgevers en gebruikers en wordt vaak in een hoek geduwd met het label 'duur' of 'te ambitieus'. Toch is het perfect mogelijk om in de verschillende stadia van een project mensen te sensibiliseren in de richting van een circulaire economie. We kiezen voor een doelgroep die ons nauw aan het hart ligt en waarin we veel expertise kunnen voorleggen: scholenbouw. Het project zet op verschillende manieren in op de bewustmaking van opdrachtgevers en gebruikers. Opdrachtgevers en Besturen hebben tools in handen om een project voor te bereiden en na te denken over het ambitieniveau van elk van de projecten. Het project zal een gids aanleveren waarmee zij aan de slag kunnen bij de bepaling van het ambitieniveau en de concrete stappen er naartoe. Dit kan uitmonden in een 'circulair label' waarmee intern prioriteiten kunnen worden bepaald. Gebruikers zijn vaak de trekkers van verandering: ouders, kinderen, en leerkrachten. Op die manier bereikt het project de huidige én de toekomstige bouwheren.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2023