Project R-11872

Titel

OVAM Vlaandferen Circulair: CESCO XL (Onderzoek)

Abstract

Rekening houdend met de gewenste betaalbaarheid, aanpasbaarheid en duurzaamheid van woningen, willen we een nieuw circulair woonconcept introduceren, waarbij we inzetten op een innovatieve samenwerkingsvorm tussen sleutelfiguren binnen de waardeketen van vastgoed: bewoners, ontwerpers, uitvoerders, investeerders en gebouwbeheerders. We wensen dit te doen adhv een nieuw businessmodel: een Circular Economy Service Coalition (CESCo) sluit als centrale partij enerzijds een service-overeenkomst af met bewoners voor "wonen als een dienst" en anderzijds prestatiegerichte contracten afsluit met professionele partners voor circulaire producten en diensten. Deze CESCo zien we als een nieuwe samenwerkingsvorm tussen bestaande spelers binnen de bouwsector. Om hiertoe te komen willen we volgende acties ondernemen: 1) Total-Cost-of-Ownership-denken (TCO) versterken: veranderingsgerichte circulaire bouwoplossingen selecteren op basis van levenscycluskost ipv initiële kost. 2) Een draagvlak creëren bij de eindgebruiker: focus op betaalbaarheid (op basis van TCO) en aanpasbaarheid 3) Een alternatieve samenwerkingsvorm uitwerken tussen verschillende stakeholders met aandacht voor ieders risicobeheer

Periode

14 december 2020 - 31 december 2022