Project R-11871

Titel

CABRIO, Circulaire Administratieve Bepalingen en Richtlijnen In Overheidsopdrachten (Onderzoek)

Abstract

Het opnemen van circulaire criteria in (de administratieve bepalingen van) bestekken voor open of beperkte procedures (met al dan niet de prijs als enige criterium) stuit vooralsnog op moeilijkheden; Deze staan een snelle verbreiding van circulair bouwen in de weg. het gaat om bv. - het ontbreken van circulaire voorbeeldbestekken en van ervaring met circulair bouwen, - het mogelijk vermengen van aanbestedingen voor werken met aanbestedingen voor diensten, voornamelijk bij het willen toepassen van een product-dienst-combinatie - het mogelijk vermengen van "aanbestedingen" met "offerteaanvragen", bv. bij het willen toepassen van gerecupereerd materiaal Dit terwijl precies het opnemen van circulaire criteria in bestekken een groot deel van de bouwmarkt zal verplichten hierover na te denken. De hefboom kan enorm zijn. Het opnemen van circulaire criteria kan heel divers zijn, van laagdrempelig (XS) tot zeer uitgediept (XL), en dit naargelang de ambitie van de opdrachtgever. Het onderwerp van dit project is "type-omschrijvingen" mee te geven voor verschillende ambitieniveaus (XS-S-M-L-XL); het onderwerp is niét om een circulaire meetlat op te stellen of naar voor te trekken.

Periode

01 december 2020 - 01 december 2022