Project R-11453

Titel

FWO WOG :OR4Logistics (Onderzoek)

Abstract

OR4Logistics De logistieke sector speelt een sleutelrol in de huidige economie. Een snelle en efficiënte distributie van goederen wordt gevraagd door industriële partners en consumenten. Ook in de zorg en bij noodhulpoperaties is een efficiënt logistiek systeem essentieel. De logistieke sector is echter een zeer competitieve markt met kleine winstmarges en wordt geconfronteerd met een toenemende druk om op een duurzame manier te werken. Operations research (OR) als onderzoeksdiscipline ondersteunt het probleemoplossend vermogen en de besluitvorming van organisaties. Talrijke OR-modellen zijn reeds ontwikkeld om de logistieke sector te ondersteunen, echter weinig modellen zijn opgenomen in de dagelijkse werkzaamheden van logistieke bedrijven. Dit komt doordat de logistieke realiteit steeds complexer is geworden en veel realistische kenmerken nog ontbreken in bestaande OR-modellen. Deze WOG brengt een groot netwerk samen van gerenommeerde experts in de OR-gemeenschap die werken aan reële logistieke optimalisatieproblemen. Door kennis te delen kunnen we bijdragen aan het dichten van die kloof tussen onderzoek en praktijk en een grote impact hebben op de efficiëntie en duurzaamheid van de logistieke sector. Toepassingen stimuleren onderzoek en vereisen vaak het oplossen van steeds grotere en complexere modellen van reële optimalisatieproblemen. We identificeren de volgende vier onderzoeksuitdagingen die aan de grondslag liggen van deze toegenomen logistieke complexiteit: (1) stochastische en dynamische problemen, (2) data integratie, (3) het nemen van geïntegreerde beslissingen en (4) het managen van logistieke samenwerkingen.

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2025