Project R-11164

Titel

Joke Raats: Een testing van de romp, schouder en arm bij neurologische patiënten. Betrouwbaarheid, validiteit en de onderliggende relatie tussen romp, schouder en arm. (Onderzoek)

Abstract

Achtergrond: personen met MS of na een beroerte hebben sensorimotorische problemen die veroorzaakt worden door hun aandoeining. Recente bewegingsanalyses tonen aan dat bij het reiken naar een voorwerp er vaak een excessieve romp of schouder beweging gebeurd. De interactie tussen de romp, schouder en arm tijdens het reiken is echter niet volledig onderzocht/ gekend. Daarom beoogt deze studie deze interactie te onderzoeken tussen romp/ schouder en arm beperkingen bij personen met MS of na een beroerte. Methode: een cross-sectioneel case-controlled observationele studie. 80 personen met MS of na een beroerte zullen geëvalueerd worden tijdens het uitvoeren van geïsoleerde romp, schouder en bovenste lidmaat bewegingen. Bovendien wordt ook de combinatie van bewegingen geëvalueerd tijdens het reiken. Resultaten: door structural equitation modelling zal het directe en indirecte effect onderzocht worden van de romp, de schouder en het bovenste lidmaat. Ook zal het wegende/ bepalende effect van deze drie actoren het reiken in kaart gebracht worden. Discussie en conclusie: deze studie beoogt om het effect van de romp, de schouder en het bovenste lidmaat op het reiken te evalueren.

Periode

01 juli 2021 - 30 september 2021