Project R-11436

Titel

Replicaties in de Empirische Economie: Noodzaak, stimulansen en impact (Onderzoek)

Abstract

De replicatiecrisis is alomtegenwoordig in bijna elk academisch veld. Om licht te werpen op deze crisis is de kern van dit project de ontwikkeling van een software die het mogelijk maakt om automatisch statistische informatie uit wetenschappelijke papers te halen. Veel studies in het meta-onderzoek steunen op handenarbeid. Sommige maken inderdaad gebruik van geautomatiseerde tools, maar deze kunnen geen informatie uit tabellen interpreteren. DORIS zal een nieuw instrument zijn dat toelaat om artikels uit wetenschappelijke tijdschriften te schrappen en om tekstinformatie te extraheren, alsook statistische basisinformatie in tabellen, bv. t-tests, pwaarden en eyecatchers. Uiteindelijk zal DORIS een grote dataset produceren die het mogelijk maakt om de volgende onderzoeksvragen op grote schaal te beantwoorden: • Hoe gangbaar zijn statistische rapportagefouten in de economie? • Wat zijn de bronnen van statistische rapportagefouten in de economie? • Hoe kunnen statistische rapportagefouten worden vermeden? • In welke mate kan een statistische rapportagefout de uitspraak van een document veranderen? • Hoe verandert de omvang van het effect in de loop van de tijd in de economie? • Hoe beïnvloeden de gekozen methoden de omvang en de statistische nauwkeurigheid?

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2022