Project R-11364

Titel

Vijf jaar na de migratiecrisis: hoe succesvol waren de Europese en nationale kaders in de integratie van migranten op de arbeidsmarkt en hun toegang tot onderwijs? Een vergelijkend onderzoek naar de Europese en nationale ... (Onderzoek)

Abstract

Sinds de migratiecrisis, die in 2015 begon met de komst van een recordaantal van 1.822.337 migranten, stonden de EU en haar lidstaten voor de moeilijke taak het grote aantal asielaanvragen te verwerken. Zij werden echter al snel geconfronteerd met een nieuwe test: de integratie van de erkende asielzoekers en andere migranten. Aangezien de EU alleen een ondersteunende rol heeft inzake migratie en de integratieprocedure, lag de last op de schouders van de afzonderlijke lidstaten. Dit onderzoek wil de nationale kaders voor integratie van België, Duitsland, Nederland en Zweden analyseren en vergelijken, specifiek op het vlak van integratie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Zowel de beste als de slechtste praktijken worden in kaart gebracht en voorstellen voor verbetering van de nationale kaders worden geformuleerd. De vergelijkende analyse verloopt via een kwantificeringsmethode, die gebaseerd is op een reeks kenmerken van de nationale integratiekaders. Deze worden ten opzichte van elkaar gescoord. Ook de rol die de EU heeft gespeeld tijdens de migratiecrisis komt aan bod, net als de vraag of en in hoeverre de EU actiever betrokken had moeten zijn. Zo beoogt het onderzoek bij te dragen aan de vorming van meer inclusieve en gastvrije samenlevingen. Kunnen we concluderen met: "wir haben es geschafft"?

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2025