Project R-11933

Titel

Interreg EMR project: Crossquality (Onderzoek)

Abstract

Het voorgestelde project beoogt de ontwikkeling van een proefmethodologie, onder de veronderstelling dat de tekortkomingen bij de kwalitatieve evaluaties ook bij het INTERREG EMR-programma te vinden zijn. De kwaliteit van de grensoverschrijdende samenwerking wordt momenteel niet structureel beoordeeld. De huidige programma-indicatoren zijn in de eerste plaats kwantitatief van aard en beschrijven geen kwalitatieve elementen van de grensoverschrijdende samenwerking van overheidsinstanties, bedrijven of burgers. Ook buiten het kader van INTERREG is er geen structurele beoordeling van deze ontwikkeling. Dit is een algemene tekortkoming van veel INTERREG-programma's en grensgebieden. Het project zal bijdragen tot een betere beoordeling van de situatie binnen het gebied van het INTERREG EMR-programma en zal daarnaast ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de grensoverschrijdende samenwerking in het algemeen. Het project zal gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van een methodologie voor een nulmeting binnen het INTERREG EMR-programma aan het einde van de huidige programmeringsperiode. Het is ook de bedoeling om de mogelijkheid te creëren om de methodologie op een gestructureerde manier toe te passen in de periode na 2021.

Periode

01 maart 2021 - 31 maart 2023