Project R-11423

Titel

Het Vlaamse exposoom project: onderzoek naar de impact van levenslange voedings- en milieugerelateerde blootstelling op de ontwikkeling van chronische low-grade darmontsteking Acroniem = FLEXiGUT (Onderzoek)

Abstract

Het menselijke exposoom is het geheel van niet-genetische blootstellingen gedurende de levensloop vanaf de conceptie. Het Vlaamse exposoomproject, FLEXiGUT, brengt unieke en complementaire expertise in Vlaanderen op het gebied van voedings- en milieugerelateerde humane biomerkers en biomonitoring, metabolomics, microbioom onderzoek en epidemiologie samen om het complexe menselijke exposoom te onderzoeken. Deze eerste grootschalige Vlaamse exposoomstudie zal gebruik maken van biomonitoring en -omics gebaseerde technologieën op de beschikbare biologische matrices van de Vlaamse Environage Birth en de Flemish Gut Microbiome cohorten. Associaties tussen de verworven exposoom metadata en chronische low-grade darmontsteking parameters en gerelateerde ziekten binnen deze cohorten zullen worden geanalyseerd met behulp van een geïntegreerde -omics benadering. Onze baanbrekende resultaten zullen worden gevalideerd door uitbreiding naar andere internationale cohorten.

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2024