Project R-11408

Titel

Onderzoek naar het verband tussen luchtvervuiling en het ziekteverloop als gevolg van COVID-19 (Onderzoek)

Abstract

Dit onderzoek heeft als doel na te gaan of en zo ja in welke mate het ziekteverloop in geval van COVID-19 bij gehospitaliseerde patiënten beïnvloed wordt door luchtkwaliteit, socio-economische kenmerken van patiënten en ruimtelijke kenmerken van zijn woonplaats.

Periode

11 januari 2021 - 10 maart 2022