Project R-12282

Titel

Het combineren van PET-CT met een glutamaat bloedtest verbetert kankerdiagnose in solitaire longnodules.

Abstract

Een PET-CT-scan is onmisbaar voor longkankerdetectie, want met een sensitiviteit van 96% wordt bijna geen enkel longletsel gemist. Daartegenover staat binnen de PET-positieve patiëntengroep een lage specificiteit van 23%, wat betekent dat PET-CT nog regelmatig faalt in het onderscheiden van goed- en kwaadaardige letsels, omdat ook sommige goedaardige letsels (zoals een ontsteking) positief zullen tekenen op een PET-CT scan. 40-50% van deze patiënten zal geadviseerd worden om de CT scan te herhalen na drie tot zes maanden om de evolutie van hun longletsel op te volgen. Dit stelt een correcte diagnose en bijhorende therapie uit. Als we de patiëntengroep met een solitaire longnodule, en dus geen uitzaaiingen, in overweging nemen, blijkt na operatie meer dan 10% van de patiënten uiteindelijk geen longkanker maar een goedaardig longletsel te hebben, waarvoor dus eigenlijk geen heelkunde nodig was. De doelstelling van dit project is het versterken van de PET-CT scan met een nieuwe biomerker, namelijk de glutamaatconcentratie in bloedplasma, om goed- en kwaadaardige PET-positieve solitaire longnodules beter te kunnen onderscheiden. We gaan het glutamaatgehalte in het plasma te bepalen met een techniek die snel en goedkoop is, minimaal belastend voor de patiënt en nu al vaak in de kliniek gebruikt wordt, namelijk HPLC. Zo kunnen we een test ontwikkelen die gebruikt kan worden als aanvulling op de PET-CT om een beter onderscheid te maken tussen patiënten met kwaadaardige en goedaardige longaandoeningen. Op deze manier kunnen we de accuraatheid van een longkankerdiagnose sterk verhogen, overbodige operaties vermijden en emotionele stress voor patiënten verminderen.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2025