Project R-11395

Titel

Corona Impact Monitor Lokale Besturen (Onderzoek)

Abstract

De Corona impact Monitor Lokale Besturen biedt zowel het provinciebestuur als de lokale besturen een inkijk in de dagelijkse impact van de COVID-19 pandemie op het leven van hun inwoners. Dankzij deze studie kunnen de besturen gericht beleid uitwerken dat beantwoordt aan de specifieke noden en verwachtingen van de inwoners

Periode

10 oktober 2020 - 31 december 2020