Project R-12567

Titel

De ontwikkeling van een nieuw CMT1A onderzoeksmodel: een strategie gebaseerd op humane stamcellen (Onderzoek)

Abstract

Met een prevalentie van 1 op 2500 mensen is de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT) de meest voorkomende erfelijke perifere neuropathie. Patiënten lijden meestal aan distaal progressieve spierzwakte, licht gevoelsverlies tot pijn, voetmisvormingen, of zelfs verlies van spierrekkingsreflexen. Tot op heden zijn er geen effectieve behandelingen beschikbaar, wat de noodzaak van een beter begrip van de onderliggende pathologie benadrukt. Er kunnen verschillende subtypes van de ziekte worden onderscheiden, waarvan CMT1A de meest voorkomende is. CMT1A is een autosomaal dominante demyeliniserende ziekte die wordt veroorzaakt door een duplicatie van het perifeer myeline proteïne 22 (PMP22)-gen. Dit gen komt voornamelijk tot expressie in Schwann cellen, waar het een essentiële rol speelt in de ontwikkeling, het onderhoud en de stabiliteit van gezonde myeline. Desondanks is het exacte mechanisme van hoe de overexpressie van PMP22 de CMT1A pathologie veroorzaakt nog niet gedefinieerd. Aangezien het gebruik van autologe primaire humane Schwann cellen beperkt is omwille van ethische problemen, hun lage delingssnelheid, en overgroei van fibroblast contaminatie in kweek, is er weinig vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van nieuwe therapeutische benaderingen voor CMT1A patiënten. Daarom is er een dringende nood aan relevante en opschaalbare humane celcultuurmodellen die de CMT1A ziekte nabootsen. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een humaan in vitro model op basis van humane tandpulpa stamcellen (hDPSC) om CMT1A-gerelateerde ziektemechanismen te bestuderen. hDPSC worden geïsoleerd uit de tandpulpa van derde kiezen en kunnen geclassificeerd worden als een subtype van mesenchymale stamcellen (MSC).

Periode

01 januari 2022 - 31 mei 2024