Project R-11634

Titel

Redactie van hoofdstuk 6 "Alternatieve geschillenregelingen" van het themaboek Justitie - Armoede

Abstract

Het onderzoek heeft betrekking op de toegang tot alternatieve conflictoplossing voor personen in armoede. De verschillende methodes van alternatieve conflictoplossing en hun toegankelijkheid voor mensen in armoede worden beschreven. Er wordt nagegaan wat de beste aanpak is om mensen in armoede naar het meest geschikte traject voor de oplossing van hun geschil te leiden.

Periode

15 februari 2021 - 31 december 2021