Project R-11512

Titel

Het ontwerpen van persoonsgerichte palliatieve omgevingen. (Onderzoek)

Abstract

Er is maar één zekerheid in het leven: op een bepaald moment sterft iedereen. Door de toename van gezondheidszorg, betere levensstijlen (op het gebied van eten, sporten etc.) is de levensduur van veel mensen langer dan die van eerdere generaties, waardoor een plotselinge dood steeds minder snel zal voorkomen. Paradoxaal genoeg is palliatieve zorg een van de meest fundamentele, maar ook een van de jongste en minst onderzochte gebieden van de gezondheidszorg. Er is echter een groeiende belangstelling voor het onderwerp 'palliatieve zorg'. Met deze toenemende aandacht voor palliatieve zorg zal er automatisch ook een groeiende belangstelling zijn voor de ruimtelijke aspecten hiervan. De ruimtes waarin iemand de laatste fasen van zijn leven doorbrengt zijn essentieel voor de manier waarop deze persoon, en zijn/haar (in)formele zorgverleners, deze fase zullen ervaren. Indien het doel is om palliatieve omgevingen te ontwerpen voor een betere beleving en welbevinden van alle gebruikers, moet er een dieper en meer holistisch begrip zijn van dit gebied. Men zou zich als ontwerper kunnen positioneren in een denkbeeldige omgeving en zich afvragen: 'Hoe zou ik willen dat deze omgeving eruit zou zien en voelen als ik hier de laatste fase van mijn leven en dood zou doorbrengen?' Echter, als ontwerper zonder ervaring met palliatieve zorg zou men vaak het gevoel en de ervaring met de praktijkfeeling missen. Daarom zal het confronteren van bestaande theoretische kennis op basis van palliatieve omgevingen met de ervaringen, waarden, behoeften en wensen van daadwerkelijke gebruikers in een palliatieve omgeving een groot deel van dit doctoraat uitmaken. Een mixed-method benadering - diepgaande reviews van casestudies, participatieve observaties, diepte-interviews en ervaringsprototyping - zal worden gebruikt (1) om inzicht te krijgen in de organisatie en ruimtelijke omgevingen van de palliatieve zorg op basis van verschillende domeinen, (2) om inzicht te krijgen in de ervaring, behoeften en waarden van verschillende gebruikers in een palliatieve omgeving en (3) om een evidence-inspired experience design aanpak te ontwikkelen die de ervaringen en het welbevinden van verschillende gebruikers van een palliatieve omgeving erkent en ondersteunt.

Periode

01 mei 2020 - 30 april 2024