Project R-11514

Titel

Extractie en recuperatie van extraheerbare waarde-componenten uit biomassa-zijstromen met natuurlijke diep-eutectische solventen (Onderzoek)

Abstract

In het kader van het globale streven naar verminderde CO2 - en afvalproductie, worden verbruik en verwerking van natuurlijke grondstoffen herzien. Biomassa zijstromen uit productieprocessen worden vaak onderbenut en bezitten potentiële waardevolle componenten die verder gevaloriseerd kunnen worden in o.a. voeding-, farma- en technologische toepassingen. Dit project ambieert de huidige energie-intensieve extractiemethodes met schadelijke solventen en chemicaliën te transformeren in een geoptimaliseerd, milieubewust proces op basis van natuurlijke diepeutectische solventen (NADES), dat geschaald kan worden voor industriële toepassing. NADES zijn gebaseerd op niet-toxische, biocompatibele metabolieten, en bezitten een uiterst lage dampspanning. NADES bieden een uitstekende solvatatie-capaciteit, maar verschillende aspecten zoals recuperatie van solvent en extract, en analyse van NADES-biomassa interacties, vereisen meer onderzoek. In dit project zullen NADES gescreend en geoptimaliseerd worden voor extractie van target-componenten uit model matrices. Dit project onderscheidt zich door verdere valorisatie van gebruikte zijstromen tot biomassa-gebaseerde adsorbers (BBA), door middel van nieuwe pyrolysetechnieken. Deze BBA kunnen gebruikt worden voor de opzuivering van target-componenten en NADES recycling. Een ondersteunend techno-economische evaluatie onderzoekt de mogelijkheid tot opschalen en toepassen in industriële context van de voorgestelde methodiek.

Periode

16 januari 2020 - 15 januari 2024