Project R-11515

Titel

Competentie-ontwikkeling van studenten: het gebruik van technologie-ondersteund samenwerkend leren en geautomatiseerde feedback als methodieken om studiesucces te verhogen voor eerstegeneratie- eerstejaarsstudenten aan de universiteit. (Onderzoek)

Abstract

Eerder onderzoek richtte zich op het identificeren van variabelen die positief of negatief bijdragen aan het academische succes van studenten. Dit type onderzoek toonde aan dat de sociale achtergrond van studenten de kans op academisch succes beïnvloedt. Studenten met een lage socio-economische status (SES) of eerstegeneratie eerstejaarsstudenten hebben een grotere kans om zonder diploma het hoger onderwijs te verlaten en scoren gemiddeld lager. De variabele sociale achtergrond is moeilijk te beïnvloeden, maar onderzoek heeft aangetoond dat verschillende andere variabelen een positieve invloed kunnen hebben op academisch succes. Een van deze variabelen is de mate van zelfregulatie bij studenten. Om het zelfregulatievermogen van studenten te vergroten, kunnen specifieke didactische interventies worden ingezet, zoals online zelftesten met automatische feedback of andere interventies binnen het domein van Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). Binnen CSCL zullen studenten niet alleen een beroep doen op het proces van zelfregulatie maar ook op de processen van gedeelde zelfregulatie en co-regulatie. Al deze processen kunnen dan de studieresultaten van studenten positief beïnvloeden. Hoewel onderzoek wijst op de positieve effecten van zelftesten met automatische feedback en CSCL op de studieresultaten van studenten, is er zeer weinig onderzoek gedaan naar het effect van deze interventies binnen een bepaalde studentenpopulatie. Het is onduidelijk hoe zelftesten met automatische feedback en CSCL de academische prestaties van studenten met een lage SES of eerste-generatie eerstejaarsstudenten beïnvloeden. Meer diepgaand onderzoek naar het effect van deze twee didactische interventies bij deze studentenpopulatie is daarom nodig. Aan de hand van vier onderzoeken wordt dit verder onderzocht. In het eerste deel van deze studie wordt een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van zelftesten bij studenten en professoren. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de elementen die zelftesten effectief maken. Dit is in de eerste plaats een beschrijvend onderzoek op basis van semi-gestructureerde interviews. In de volgende fase van het onderzoek wordt een quasi-experimenteel onderzoeksdesign opgezet om het effect van zelftesten op de studieresultaten van de studenten in kaart te brengen. Hierbij wordt vooral gekeken hoe zelftesten eerste-generatie eerstejaarsstudenten kan ondersteunen. In een laatste fase wordt weer een quasiexperimenteel ontwerp opgezet. Elementen uit CSCL worden gecombineerd met zelftesten om het effect van deze didactische interventie op de academische prestaties van studenten te bepalen.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2023