Project R-11520

Titel

Onderzoek naar de rol van de 'Regulatory Impact Assessment' in het besluitvormingsproces van de EU (Onderzoek)

Abstract

Meer dan 10 jaar na de goedkeuring van de 'Regulatory Impact Assessment' process in het regelgevingsproces staat de EU nog steeds voor uitdagingen om deze zinvol toe te passen. Gevreesd wordt dat indien niet alle relevante effecten in aanmerking worden genomen, zal het regelgevingsproces zoals bedoeld in de regeling voor 'Better Regulation' niet verbeteren. Beoordelingen van het proces door zowel de Europese Rekenkamer, de Europese Commissie als inventarisaties wijzen op het niet integreren van immateriële effecten en tekortkomingen bij het kwantificeren. Dit proefschrift zal proberen te onderzoeken hoe het variëren van de effecten die in een effectbeoordeling zijn opgenomen in een eerder stadium, evenals de kwantificering (of het ontbreken daarvan) van deze effecten, de richting en de beleidsaanbevelingen zullen veranderen met de ambitie om de kwaliteit van regelgeving in latere stadia te verhogen.

Periode

01 augustus 2019 - 31 juli 2023