Project R-11521

Titel

Het integreren van tactische en operationele beslissingen in een thuisverpleging-context (Onderzoek)

Abstract

Thuiszorg is een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg en kan worden gedefinieerd als zorgverleners die patiënten bezoeken volgens vooraf vastgestelde schema's om medische diensten te verlenen aan huis. Het handhaven van een duurzaam, laagdrempelig en effectief zorgstelsel is anno 2021 een grote uitdaging ten gevolge van twee trends: beperkte middelen en een stijgende vraag. Als reactie op deze trends en de toenemende concurrentiedruk, moeten zorgverleners nieuwe manieren ontdekken om de kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen door het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren. Om deze reden is het toepassen van technieken uit het studiedomein van operationeel onderzoek (OR) in thuiszorg een veelbelovend onderzoeksgebied. Het doel van dit project is om OR-modellen te ontwikkelen die het mogelijk maken om betere dimensioneringsbeslissingen te nemen (het bepalen van het optimale aantal personeelsleden met verschillende vaardigheden binnen alle regio's) door rekening te houden met de implicaties op inroostering, planning en routering van zorgverleners. In een eerste fase van het project wordt het inroosteren, plannen en routeren van de problematiek in detail aangepakt. In de tweede fase wordt onderzoek gedaan naar de integratie van voorgaande aspecten met dimensionering.

Periode

01 mei 2020 - 30 april 2024