Project R-11524

Titel

De impact van wetswijzigingen op rapportering en governance (Onderzoek)

Abstract

Dit doctoraat is gebaseerd op de centrale onderzoeksvraag "Welke impact heeft de insolventiewetgeving op het ondernemerschap en in welke mate kan deze het hele ondernemende ecosysteem beïnvloeden". Met deze vraag willen we nagaan in hoeverre een wijziging in de insolventiewetgeving het hele ecosysteem kan verstoren, met als gevolg dat er mogelijke onverwachte en ongewenste uitkomsten gecreëerd worden, ook voor het ondernemerschap zelf. Voorgaande studies keken voornamelijk naar het (rechtstreekse) effect van een insolventiewetgeving op ondernemerschap, en hielden met andere woorden geen rekening met welke effecten deze insolventiewetgeving ook kan hebben op andere belanghebbenden. Aangezien ondernemerschap beïnvloed wordt door meer dan de ondernemer zelf, is het van belang dat alle aspecten en belanghebbenden, die ondernemerschap mogelijk maken, in rekening worden gebracht. In dit doctoraat zullen we deze gap trachten te dichten door rekening te houden met het volledige ondernemende ecosysteem, bij het beoordelen van de effectiviteit van een insolventiewet op het vlak van ondernemerschap.

Periode

01 september 2020 - 31 augustus 2024