Project R-11530

Titel

De rol van de accountant voor start-ups (Onderzoek)

Abstract

Tot op heden is er weinig bekend over de werkelijke toegevoegde waarde van de accountant binnen de snelle en onzekere omgeving waarin start-ups opereren. De huidige literatuur heeft zich vooral gericht op een selecte groep van onderzoeksthema's, zoals de determinanten van de selectie van een accountant door een start-up of de relevantie van accounting informatie voor de waardering van startups. Echter ontbreekt onderzoek naar de effectieve toegevoegde waarde van een accountant voor een start-up. O.a. de volgende vragen blijven tot op heden onbeantwoord: Voegt een accountant waarde toe aan de prestaties van een start-up? Welke diensten leveren accountants momenteel aan start-ups? Hebben deze diensten een effectieve invloed op de prestaties van een start-up? Wat zijn de verwachtingen van een start-up ten opzichte van een accountant? Op basis van de centrale onderzoeksvraag "Wat is de rol van de accountant voor start-ups?" probeert dit doctoraat dan ook deze leemte in de literatuur op te vullen.

Periode

01 september 2019 - 31 augustus 2023