Project R-11532

Titel

Event Data Analytics: Het ontwikkelen van een interactief raamwerk om de exploratie van multidimensionale, gelinkte event data te faciliteren (Onderzoek)

Abstract

Event data zijn meer wijdverspreid beschikbaar geworden en kunnen een ander soort inzichten opleveren dan traditionele rechthoekige data. De mogelijkheid om gedragspatronen te leren is wat event data zo interessant maakt. Gedrag is echter een abstract concept dat uit vele attributen en eigenschappen bestaat, terwijl events de ruwe observatie van gedrag zijn en in hun ruwe vorm moeilijk te interpreteren zijn. Traditionele analysetechnieken zijn daarom niet altijd geschikt om deze inzichten uit dit soort laag-niveau, fijnmazige data te halen. Het doel van dit onderzoeksproject is om een interactief raamwerk te creëren dat een gemakkelijke verkenning van gedragspatronen en inzichten in event data mogelijk maakt.

Periode

01 september 2019 - 31 augustus 2023