Project R-11544

Titel

Aanmoedigen van (toekomstige) woning-eigenaars tot het gebruik van regeneratieve bouwmaterialen (Onderzoek)

Abstract

Om de planetaire grenzen niet te overschrijden zullen ook binnen de bouwsector in de komende jaren grote inspanningen moeten geleverd worden. Niet enkel door het energiegebruik tijdens de gebruiksfase van gebouwen te verminderen, maar ook door de impact van de productie en afbraak te beperken. Veel van de hedendaagse bouwmaterialen zijn van minerale oorsprong, zoals beton en baksteen, en worden gekenmerkt door een hoog energieverbruik en de consumptie van natuurlijke grondstoffen tijdens het productieproces. Een alternatief is het gebruik van grotendeels lage impact, regeneratieve constructiematerialen. Dit zijn materialen die sneller kunnen aangroeien dan ze ontgonnen worden. In België (in 2018) wordt bijna drie-vierde van de woningen bewoond door de eigenaars en hebben meer dan 80% van de bouwaanvragen betrekking op woningen. Woningeigenaars kunnen dus een grote rol spelen in de verschuiving naar een meer regeneratieve bouwsector. In deze doctoraatsstudie wordt onderzocht hoe woningeigenaars ertoe aangezet kunnen worden om te bouwen of verbouwen met lage-impact, regeneratieve constructiematerialen. Via interviews met zowel woningeigenaars die wel al gebruik maakten van regeneratieve materialen als met eigenaars die deze materialen nog niet gebruikten, worden de argumenten voor deze keuzes en het voorafgaande keuzeproces onderzocht. Later zal er een strategie worden ontwikkeld en getest om het gebruik van regeneratieve materialen aan te moedigen.

Periode

01 februari 2020 - 31 december 2022