Project R-11551

Titel

Nieuwe inzichten in het fysiek functioneren bij patiënten met COPD en longkanker (Onderzoek)

Abstract

COPD en longkanker zijn ziekten met een hoge mortaliteit. 5% van alle sterfgevallen wereldwijd wordt veroorzaakt door COPD en longkanker is de belangrijkste doodsoorzaak door kanker. Beide ziekten worden gekenmerkt door extrapulmonale gevolgen. Spierzwakte, verminderde inspanningstolerantie, lichamelijke inactiviteit en een afname van de kwaliteit van leven wordt gezien bij patiënten met COPD en longkanker. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te geven in deze uitkomsten. In de eerste studie zullen we stabiele COPD-patiënten vergelijken met patiënten tijdens een acute exacerbatie (AE). Patiënten met een AE worden ook prospectief gevolgd tijdens en één maand na ziekenhuisopname. Doelen zijn: (1) het onderzoeken van de prognostische waarde van de beoordeling van lichamelijk functioneren tijdens AE in termen van ziekenhuisopname en mortaliteit en (2) het onderzoeken van de invloed van AE op lichamelijk functioneren en symptomen. In de tweede studie zullen we patiënten includeren met een primaire diagnose van NSCLC die een behandeling zullen ondergaan. Voor, tijdens en na de behandeling vinden er testen plaats. De doelstellingen van het onderzoek zijn: (1) lichamelijk functioneren vóór aanvang van de behandeling bij longkankerpatiënten onderzoeken in vergelijking met gezonde controles, (2) veranderingen in lichamelijk functioneren en symptomen in de loop van de behandeling bij longkankerpatiënten onderzoeken en (3) de relatie tussen fysieke toestand na behandeling voor longkanker en comorbiditeit, ziekenhuisopnames en sterfte. Assessments in beide onderzoeken omvatten tests om fysiek functioneren te meten (functionele inspanningscapaciteit, spierkracht, balans, fysieke activiteit) en vragenlijsten om symptomen te meten.

Periode

01 februari 2020 - 31 januari 2024