Project R-11555

Titel

Teamdynamieken in new venture teams. (Onderzoek)

Abstract

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de teamdynamieken in new venture teams. Dit doctoraat is meer specifiek gericht op het begrijpen van de mate waarin new venture teamleden eigen emoties alsook die van anderen reguleren en de rol van emotioneel vertoon binnen deze teams. Om de rol van emoties in new venture teams beter te begrijpen, focust dit doctoraat op emotionele intelligentie (EI) in een new venture context. De dataverzameling in dit doctoraat wordt gebaseerd op multi-respondent enquêtes in zowel studententeams als new venture teams. Voor de eerste en tweede paper zullen gegevens worden verzameld in studententeams in Vlaanderen in samenwerking met VLAJO. Meer specifiek zal voor de tweede paper een longitudinaal onderzoek worden opgezet. Voor de derde en vierde paper zullen gegevens verzameld worden door middel van een enquête in new venture teams.

Periode

01 september 2020 - 15 juli 2021