Project R-11557

Titel

Interactieve Datagedreven Processimulatie voor Capaciteitsmanagement in de Gezondheidszorg (Onderzoek)

Abstract

Tegenwoordig staan gezondheidszorgsystemen wereldwijd onder constante druk. Enerzijds verhogen de toenemende bevolkingsaantallen, de vergrijzing, levensstijl en nieuwe technologieën de jaarlijkse uitgaven aan gezondheidszorg. Anderzijds staan budgetten onder druk door economische bezuinigingen. Om alle patiënten hoogwaardige zorg te kunnen bieden, moeten zorgmanagers hun processen te verbeteren. Efficiënt capaciteitsbeheer is een van de belangrijkste aspecten om dit te waarborgen. Dit omvat onder meer het bepalen van de geschikte hoeveelheid "resources", zoals personeelsgrootte, uitrusting en faciliteiten. Business Process Simulation (BPS) kan gebruikt worden om managers te ondersteunen tijdens het maken van beslissingen over capaciteitsplanning. BPS maakt gebruik van een (computer) model om het gedrag van een bedrijfsproces na te bootsen. Deze benadering maakt het mogelijk om de effecten van wijzigingen te evalueren voordat ze in het echte proces worden geïmplementeerd. BPS kan bijvoorbeeld gebruikt worden om geschikte hoeveelheden van benodigde uitrusting te bepalen, bijvoorbeeld door het effect te simuleren van een extra röntgenscanner op de wachttijden, doorvoersnelheden en de werkdruk van het personeel. Het opkomende veld van datagedreven processimulatie biedt veelbelovende eerste resultaten om simulatiemodellen te genereren op basis van procesuitvoeringsgegevens die zijn vastgelegd in zogenaamde "event logs". Deze simulatiemodellen kunnen de basis vormen om de operationele effecten van verschillende capaciteitsniveaus te vergelijken. Het belangrijkste voordeel van datagedreven processimulatie ten opzichte van "traditionele" ontwikkeling van simulatiemodellen is de beschikbaarheid en objectiviteit van deze event logs in vergelijking met informatiebronnen, zoals interviews, procesdocumentatie en observaties. Er blijven echter enkele uitdagingen op het gebied van geautomatiseerde BPS-model generatie. Het gebrek aan domeinkennis is de grootste uitdaging om een betrouwbaar en bruikbaar simulatiemodel te ontwikkelen. Daarnaast bevatten event logs vaak kwaliteitsproblemen. Aangezien de betrouwbaarheid van de simulatieresultaten sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de invoergegevens, is het noodzakelijk om deze problemen serieus te nemen. Bijgevolg zal dit doctoraat voornamelijk focussen op hoe domeinexperts interactief kunnen worden betrokken bij het genereren van simulatiemodellen op basis van procesuitvoeringsgegevens. Bovendien zijn verdere ondersteuning en verbeteringen van modelleringstaken vereist om simulatiemodellen van hoge kwaliteit te genereren. Dit werk zou moeten resulteren in de ontwikkeling van een prototypetool waarmee de ontwikkeling van interactieve datagedreven BPS-modellen op basis van event logs en domeinkennis mogelijk gemaakt wordt. Het afgeleide simulatiemodel kan ondersteuning bieden tijdens het maken van beslissingen met betrekking tot capaciteitsbeheer in de zorgsector. Desalniettemin zal het prototype ook bruikbaar zijn in vele andere toepassingsgebieden naast de gezondheidszorg, zoals productieplanning en logistiek.

Periode

01 september 2019 - 31 augustus 2023