Project R-11559

Titel

Ondernemerschapspassie binnen familiebedrijven

Abstract

Het meeste onderzoek naar ondernemerschapspassie is uitgevoerd in het kader van de oprichting van nieuwe ondernemingen. Tot op heden is er echter weinig inzicht in de rol van passie in het ondernemerschapsproces van bestaande bedrijven. Aangezien ondernemerspassie ook belangrijk is voor de prestaties en het voortbestaan van bestaande organisaties op lange termijn, zal dit project zich richten op de rol van ondernemerschapspassie in familiebedrijven, aangezien zij de dominante ondernemingsvorm zijn (Bloom & Van Reenen, 2007), maar hun onderscheidende eigenschappen vaak over het hoofd worden gezien in de ondernemerschapsliteratuur. Om het doel van dit project te bereiken, kijken we naar een aantal antecedenten en gevolgen van ondernemerschapspassie en houden we rekening met de belangrijke onderscheidende aspecten van familiebedrijven.

Periode

01 september 2020 - 31 augustus 2024