Project R-11563

Titel

Juridische analyse van Belgische wetgeving met het oog op het faciliteren van de transitie naar een circulaire economie in de bouwsector (Onderzoek)

Abstract

Vandaag de dag hanteren we in onze productieprocessen een zogenaamde lineaire aanpak (take – make – waste). Er worden massale hoeveelheden afval geproduceerd, die niet/nauwelijks hoogwaardig worden hergebruikt of gerecycleerd, en ondertussen zet de ontginning van eindige (aardse) grondstoffen zich zonder aarzelen verder. De bouwsector draagt, als sterke economische sector, hierin een grote verantwoordelijkheid en bij verschillende stakeholders uit deze sector ontstaat dan ook stilaan de idee dat het anders en duurzamer kan, met name door om te schakelen naar een circulaire economie. Dit is een economie waarin de waarde van producten, materialen en hulpbronnen zo lang mogelijk wordt behouden en de afvalproductie tot een minimum wordt beperkt. In het kader van dit onderzoek wordt nagegaan of de Belgische wetgeving in bepaalde thema's (afval/materialen en overheidsopdrachten) de transitie naar zo'n circulaire economie in de bouwsector (ver)hindert en op welke manier eventuele hinderpalen kunnen worden weggenomen.

Periode

01 september 2019 - 31 augustus 2023