Project R-11566

Titel

De impact van geautomatiseerde voertuigen op de wegverhardingsprestaties (Onderzoek)

Abstract

De afgelopen jaren hebben geautomatiseerde voertuigen (AV's) wereldwijd veel aandacht gekregen. Automatisch rijden kan in de komende decennia een realiteit worden vanwege de potentiële voordelen, zoals minder vervuiling, energieverbruik, stress bij de bestuurder en de kosten van files, evenals het vergroten van de capaciteit van de snelweg, veiligheid, groene mobiliteit en de haalbaarheid van voertuigen op alternatieve brandstoffen en het verbeteren van de bereikbaarheid van het vervoer. De inzet van AV-technologieën heeft het potentieel om de transportsector op wereldschaal te veranderen. De huidige transportinfrastructuur is in de eerste plaats ontworpen voor voertuigen die door mensen worden aangedreven. Aangezien voertuiggerelateerde technologieën sneller dan ooit vooruitgaan, is het essentieel om beter te begrijpen hoe en wanneer de conventionele infrastructuren kunnen worden beïnvloed door de inzet van AV's. De overgang van wegeninfrastructuur van door mensen aangedreven voertuigen naar infrastructuren die geschikt zijn voor AV's impliceert een evolutie in het ontwerp van wegen. Vanuit het wegeninfrastructuur oogpunt is een van de cruciale aspecten van de invoering van AV's de impact ervan op de prestaties van de wegverharding. Dit doctoraatsproject had tot doel de implicaties van de invoering van AV's voor de prestaties van de wegverharding te bestuderen. Daartoe identificeren we de verschillen tussen AV's en niet-AV's dat ze de prestaties van de wegverharding kunnen beïnvloeden en evalueren we de effecten ervan met behulp van de eindige elementen methode. Hier evalueren we de zijdelingse zwerfpatronen van de AV's, de penetratiegraad van AV's, de rijstrookbeheerscenario's van AV's (bijv. speciale rijstrook, smallere rijstrook en gedeelde rijstrook), de snelheid van AV's, de vertraging van AV's en de effecten van het remsysteem op de prestaties van de wegverharding. De resultaten van dit project creëren een beter begrip van de analyse en het ontwerp van bestrating voor het tijdperk van naast elkaar bestaande AV's en niet-AV's. Dit draagt bij aan onze kennis van het besluitvormingsproces om laterale dwaalpatronen voor AV's, het ontwerp van de voertuigsnelheid, het beleid voor rijstrookbeheer, de dikte van het wegdek en de gebruikte materialen te kiezen.

Periode

16 maart 2019 - 15 maart 2023