Project R-11570

Titel

Landschap - Voorwerp en Oneindig

Abstract

Sinds het begin van het menselijk bestaan is de dualiteit tussen de objectieve realiteit en de ingebeelde realiteit waar de mens zijn evolutie heeft gebaseerd, het middelpunt van vele debatten geweest. De mens heeft sublieme krachten toegeschreven aan de natuur op dezelfde manier waarop we monumenten hebben gebouwd om te verwijzen naar de immateriële aspecten van de menselijke natuur. Onze relatie tot de natuurlijke wereld is complex: we voelen ons verbonden met het gevoel van vrijheid en oneindigheid dat horizonten met zich meebrengen, maar aan de andere kant vertonen we ook de neiging om te ontsnappen aan de abstracte onmetelijkheid van de natuur en onze eigen grenzen op te bouwen. Vanuit een materieel perspectief gezien, wordt het landschap waar we bedachtzaam naar kijken en waar we onze dromen en verwachtingen op plaatsen, voornamelijk gevormd door stenen. Ze vormen de essentie van de natuurlijke wereld en vormen het fundament van alle continenten en bergen. In een wereld die door mensenhanden wordt geregeerd, zijn stenen ook een van de belangrijkste materialen voor het maken van steden, huizen, monumenten en ook gereedschap voor het maken van objecten en sieraden. Wat betreft de materialiteit worden twee verschillende werelden met dezelfde materiële bron verschillend gevormd en daarom botsen twee verschillende realiteiten, het doel en het ingebeelde, met elkaar. Het landschap behoudt een sterke ruimtelijke verbinding met de mens en de levendige waarneming ervan en de voorstellingen ervan is altijd een zelfgeconstrueerd beeld en een vehikel om verschillende waarnemingen van onmetelijkheid te vertalen. Op deze manier kan het panoramische beeld van het landschap, in tegenstelling, de binnenkant van de berg onthullen, en een enkel fragment ervan kan ook het geheel verbeelden. Binnen deze context ontstaat een van de belangrijkste onderzoeksproblemen en gaat het om schaal en grootte. Ze kijken naar de verschillende dimensies tussen de berg en de steen die we in onze hand kunnen houden, tussen het immense en het detail.

Periode

01 maart 2019 - 15 november 2020