Project R-12275

Titel

I-change: Individuele verandering van gewoonten nodig voor groene Europese overgang (Onderzoek)

Abstract

Klimaatveranderingen vormen een ernstigste bedreiging voor het welzijn van de mens en duurzame ontwikkeling. Dit heeft gevolgen voor verschillende dimensies van het menselijk leven, gaande van individuele gezondheidskwesties tot economische groei, met sterke gevolgen op het Europese grondgebied en in verschillende andere wereldregio's. Het I-CHANGE-project (Individual Change of HAbits Needed for Green European transition) staat voor de uitdaging om de actieve participatie van burgers bij de aanpak van klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en milieubescherming te faciliteren en te stimuleren in het kader van de Europese Green Deal , het Europees Klimaatpact en de Europese Biodiversiteitsstrategie voor 2030. Het onderliggende idee is dat burgers en het maatschappelijk middenveld een centrale rol spelen bij de definitie van milieubescherming en klimaatacties en dat hun directe betrokkenheid essentieel is om een echte verschuiving van gedragsveranderingen richting duurzamer gedrag te realiseren. I-CHANGE staat voor een totale verandering van het paradigma dat kan worden bereikt door middel van een multidisciplinaire en participatieve aanpak: i.e. (i) verbetering van de bruikbaarheid van gegevens en bewustmaking van burgers door de observatie van milieueffecten van menselijke activiteiten; (ii) de actieve betrokkenheid van burgers door middel van een reeks proeftuinen (LL's) die zich in verschillende sociaaleconomische contexten bevinden; (iii) bewustmaking van klimaatverandering en de ontwikkeling van een duidelijk begrip bij burgers van de wetenschappelijke processen die ten grondslag liggen aan de klimaatverandering en de bescherming van het milieu.

Periode

01 november 2021 - 30 april 2025