Project R-12276

Titel

STARGATE Duurzame luchthaven, HET GROENE HART VAN Europa (Onderzoek)

Abstract

STARGATE is het antwoord van een consortium van 22 entiteiten onder leiding van Brussels Airport die zich ertoe verbinden groene luchthavens te creëren als multimodale hubs voor duurzame en slimme mobiliteit. STARGATE volgt een ambitieuze strategie om een impactvolle bijdrage te leveren aan de versterking van het concurrentievermogen van het Europese luchtvervoersecosysteem. De missie van het STARGATE-consortium is het ontwikkelen, testen en implementeren van een reeks innovatieve oplossingen die het ecosysteem van de luchthaven aanzienlijk duurzamer maken. Onze visie is om met STARGATE een benchmark te bouwen en een bron van inspiratie te zijn voor andere luchthavens in Europa en de wereld. STARGATE is gebaseerd op vijf hoofdpijlers. De eerste is de toepassing van een Digital Twin-ecosysteem voor luchthavens en uitgebreide ontwikkeling om de Lighthouse Airport, zijn transportstromen, luchthavenproces, energieproductie en -levering en emissiebeheer te modelleren. De tweede pijler is de focus op multimodale, duurzame en slimme mobiliteit door middel van een innovatieve praktijk voor mobiliteitsbeheer om een intermodale hub te creëren, en specifieke instrumenten om de digitalisering en het koolstofvrij maken van vervoer voor zowel mensen als goederen te verbeteren. Ten derde, de optimalisatie van terminalactiviteiten, inclusief de inzet van een Terminal Command Centre, een nieuwe benadering van circulair hulpbronnenbeheer en het minimaliseren van gegenereerde hulpbronnen en afval. De vierde pijler betreft het onderzoek op het gebied van energie en productie en gebruik van SAF. Tot slot omvat de vijfde pijler transversale aspecten zoals het minimaliseren van geluid en emissies, het beoordelen van niet-technologische randvoorwaarden en het bevorderen van nieuwe multi-actor governance-regelingen. In STARGATE zijn alle ondernomen acties zoveel mogelijk wijdverbreid, niet alleen om bewustzijn te creëren, maar ook om te dienen als waardevolle input en basis voor andere initiatieven en projecten op het gebied van duurzaamheid. Uiteindelijk zal deze waardeketen de levenskwaliteit van de Europese burgers verbeteren en een solide basis leggen voor een duurzame toekomst.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2026