Project R-11779

Titel

Koolstofnanobuisjes als opkomende nabij-infrarood emitterende materialen : een weg naar hun integratie in organische lichtemitterende diodes. (Onderzoek)

Abstract

Koolstofnanobuizen (CNT's) bezitten unieke uiteenlopende opto-elektronische eigenschappen die sterk afhangen van hun precieze diameter en chirale structuur. Hun 1D structuur, hoge mobiliteit van dragers, fotochemische en mechanische stabiliteit, gecombineerd met smalbandige, afstembare emissie in het nabije-IR, maakt hen interessante kandidaten als actieve materialen in organische lichtemitterende diodes (OLED's). In dit project zullen we de mogelijkheid onderzoeken om de binnenkern (inkapseling) en buitenwanden te functionaliseren (covalent of niet-covalent), waardoor verschillende vrijheidsgraden om de intrinsieke emissiekwantumopbrengst van de CNTs te verhogen. opbrengst. Lokalisatie van excitonen en triplet sensitisatie zullen bestudeerd worden door middel van optische en elektromagnetische resonantiespectroscopie. Gefunctionaliseerde CNTs zullen geïntegreerd worden in OLEDs door oplossing door middel van oplossingsprocessen zoals ultrasone spray coating (USSC). De invloed van de werkfunctie van de CNTs zal bestudeerd worden om een geschikte materiaalkeuze voor OLED constructie. Verder zal het effect van CNT uitlijning in de actieve laag worden onderzocht (langzame verdamping tijdens USSC, plasma poling of vacuüm filtratie) om de ontkoppelingsefficiëntie van OLEDs te verbeteren. Dit project zal gebruik maken van de expertise van twee groepen in (i) CNT optische karakterisering, sortering en functionalisatie en (ii) OLED ontwerp en fabricage, en zal een fundamenteel inzicht verschaffen in de mechanismen die de van de CNT emissie, en zo de weg vrijmaken voor de langverwachte toepassingen.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2025