Project R-12355

Titel

Laagdrempelige digitale experimenteerruimtes - Limburg (Onderzoek)

Abstract

De digitale experience labs willen de digitalisering bij KMO's versnellen via begeleiding door een breed consortium aan complementaire kennispartners. KMO's uit alle sectoren die bereid zijn te investeren in digitale transformatie krijgen op een eenvoudige manier toegang tot begeleiding voor hun projecten rond nieuwe (datagedreven) digitale technologieën en voor de integratie en toepassing in hun concrete bedrijfsrealiteit. Naast het gebruik maken van de in kaart gebrachte beschikbare infrastructuur, tools en methodieken en technisch expertise van de consortiumpartners zal ook aandacht uitgaan naar de flankerende aspecten. Binnen elke provincie wordt deze digitale hub op eenzelfde manier uitgerold met een digitaal platform in functie van synergie en transparantie. Voka neemt de rol van SPOC op en heeft hiervoor een ruim consortium aan partners samengesteld die de concrete begeleiding van de bedrijven op zich zullen nemen.

Periode

01 januari 2021 - 30 september 2023