Project R-12319

Titel

Versnellen van deelname aan het voorzien in flexibiliteit op laagspanning op een veilige manier voor het net "Alexander" (Onderzoek)

Abstract

De overgang naar een elektriciteitssysteem met een hoog gehalte aan hernieuwbare energiebronnen vereist fundamentele innovaties om de continuïteit van de voorziening (systeemtoereikendheid) en de stabiliteit van het systeem (balancering) te waarborgen. Teneinde de deelname aan het voorzien in flexibiliteit op laagspanning, wat een belangrijke leverancier van systeemdiensten op lange en korte termijn is, zal ALEXANDER oplossingen voorstellen om technische, operationele, sociale en marktbelemmeringen weg te nemen. Een diepgaand inzicht in de heterogene aard van consumentengedrag zal de basis vormen van nieuwe concepten voor adequaatheidsmodellering en flexibiliteitsvoorziening.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2025